Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CMNV SỞ
TT Họ và tên Chức vụ Điện Thoại
Cơ quan Di động
I: LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Thị Ánh Lan Giám đốc Sở   0914043513
2 Nguyễn Tấn Đối P.Giám đốc   0903559989
3 Nguyễn Hữu Dũng P.Giám đốc   0905721522
4 Trần Hoài Thu P.Giám đốc   0988855943
II: VĂN PHÒNG SỞ
1 Nguyễn Đăng Thương CVP 3823880 098578.7799
2     3712132  
3 Cao Thị Huyền My CV 0905542799
4 Bùi Trần Quang Mẫn CV 3822250 0906594457
5 Bùi Tá Thiện Lái xe 3822705 0983.667107
6 Lại Vũ Sơn Lái xe 0935.425557
7 Nguyễn Thị Đức Ngọc Văn Thư 0985167531
8 Phan Thị Hoa Tạp vụ 01674396825
9 Nguyễn Văn Thi Bảo vệ 0905.251393
10 Nguyễn Thành Trung Bảo vệ 0905.729749
         
IV: PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1     3717896  
2 Nguyễn Thị Hồng Phúc PTP 0914377229
       
4 Phạm Thị Thu Bình CV 0393783807
5 Lê Tấn Thạch CV 0914120449
  Vũ Minh Phong CV 0848772929
V: PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG
1 Bùi Thanh Dũng TP 3822231 0914244215
2 Lê Quang Mạnh PTP 3827870 0942478628
3 Nguyễn Thị Phương Dung CV 3822231 0978554268
4 Võ Tiến Công CV 0914158168
5 Võ Thị Thủy CV 3710688 0905267895
VI: TRẺ EM, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1 Phạm Thị Hương TP 3713519 0919621797
2      
3 Trần Thị Ái Liên CV 0935106107
4 Đỗ Thị Kim Tuyết CV 0909261152
VII: PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO
1 Nguyễn Châu Tuấn PTP 3823342 0904902424
2 Nguyễn Thị Hòa PTP   0935134989
3 Phan Thị Thanh Thủy CV 3715014 0983098445
4 Bùi Tá Trương Duyên CV 0903836301
5 Võ Minh Hoàng CV 3825155 0978554114
VIII: THANH TRA SỞ
1 Nguyễn Thái Long CTT   0934709016
2 Lâm Tấn Đông PCTT 0983110764
3 Lê Thị Thiên Kiều TT viên 0916322346
4 Phạm Minh Thịnh TT viên 0985554887
IX: LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1 Huỳnh Việt Hùng TP 3827849 0914027025
2 Nguyễn Thị Nhã PTP 3823913 0918346269
3 Bùi Thị Việt Hà PTP 3714373 0906422338
4 Nguyễn Minh Tuấn PTP   0937235907
5        
6 Trần Thị Xuân Hương CV   0905275168
7 Nguyễn Thị Xuân Đào CV   0935347870
8 Nguyễn Tấn Duy CV 0948764650

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1909

Tổng số lượt xem: 1228868

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi