Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

1.Giám đốc Sở 

    Bà Nguyễn Thị Ánh Lan

    ĐT: 0914043513

 

2. Phó Giám đốc Sở

   Ông Nguyễn Tấn Đối

   ĐT: 0903559989

 

3. Phó Giám đốc Sở

   Ông Nguyễn Hữu Dũng

    ĐT: 0905721522

4. Phó Giám đốc Sở

    Ông Trần Hoài Thu

    ĐT: 0988855943

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2046

Tổng số lượt xem: 1228790

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi