Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh mục Thủ tục hành chính

Danh mục Thủ tục hành chính

07:52 14/09/2023

(đối với các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).
Danh mục TTHC được ban hành mới trong lĩnh vực Chính sách Người có công và Quản lý đầu tư công

Danh mục TTHC được ban hành mới trong lĩnh vực Chính sách Người có công và Quản lý đầu tư công

07:48 14/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Chính sách Người có công và Quản lý đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023

Tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023

15:43 11/09/2023

Sáng ngày 05/9/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi Tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội”. Chủ trì buổi tọa đàm: đồng chí Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Trưởng, phó, chuyên viên tại các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Danh mục TTHC được ban hành mới và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Danh mục TTHC được ban hành mới và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

15:21 04/05/2023

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

14:12 19/04/2023

Ngày 22/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm

09:56 19/04/2023

Ngày 17/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ưu đãi người có công với cách mạng tại Trung tâm phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ưu đãi người có công với cách mạng tại Trung tâm phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi

07:09 31/10/2022

Căn cứ Quyết  định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định  số 1351/QĐ-UBND  ngày  04/10/2022  của  Chủ tịch  UBND  tỉnh  Quảng  Ngãi Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải  quyết  thủtục hành chính trong lĩnh vực người có  công thuộc  thẩm  quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

14:39 28/10/2022

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC

TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính với chủ đề “Chuyển đổi số gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Ngành và cải cách hành chính tại Sở năm 2022”

Tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính với chủ đề “Chuyển đổi số gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Ngành và cải cách hành chính tại Sở năm 2022”

07:15 04/10/2022

Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Việc làm được rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Việc làm được rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08:57 13/09/2022

Ngày 09/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực làm việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1783

Tổng số lượt xem: 1228852

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi