Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi bộ Tài chính-Văn phòng sinh hoạt chuyên đề quí III/2023

31/08/2023 14:33    193

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 28/02/2023 của Đảng ủy Sở Lao động –TB và XH, ban hành Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chi bộ Tài chính-Văn phòng đã ban hành và Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 10/3/20232 của Chi bộ về việc tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2023.

Chiều ngày 24/8/2023, Chi bộ Tài chính –Văn phòng long trọng tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quí III/ 2023, Chủ đề Phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp; vận dụng việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX, Kết luận số 635-KL/TU ngày 01/11/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 khóa XX vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Lan, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Đăng Thương, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, chủ trì và tất cả các (12/13) đồng chí đảng viên trong chi bộ.

          Đây là buổi sinh hoạt Chính trị có mục đích, ý nghĩa hết sức to lớn. Qua buổi sinh hoạt chính trị này, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lối sống nhân cách của cán bộ, đảng viên để hoàn thành xuất sắc, tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Với mục đích, ý nghĩa hết sức to lớn nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Bí thư Chi bộ đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên, Chi bộ tham dự buổi sinh hoạt chính trị chủ đề quí III/2023 với tinh thần hết sức nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm; đem hết tâm trí, suy nghĩ của mình về nghiên cứu tài liệu chuyên đề phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp; vận dụng việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh, góp phần làm cho buổi sinh hoạt chính trị được thành công tốt đẹp.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam là những quy tắc sống chân - thiện - mỹ; tiểu hệ thống chuẩn mực tôn giáo, tín ngưỡng đúng đắn và mang lại lợi ích chính là phải dựa vào phép biện chứng vật chất - ý thức. Vật chất quyết định ý thức…Truyền thống văn hoá và phẩm chất con người Quảng Ngãi, rất giàu lòng yêu nước, chịu thương –chịu khó trong mọi công việc, như cuộc Tổng khởi nghĩa Ba Tơ vào ngày 11/3/1945...

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề có 10 lượt ý kiến phát biểu thảo luận giữa lý luận và thực tiễn về chuyên đề với chủ điểm sinh hoạt chuyên đề đã đề ra và các đồng chí đã nêu được vận dụng, giải pháp, liên hệ trong việc phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp; vận dụng việc học tập chuyên đề năm 2023 để xây dựng mỗi con người có chuẩn mực đạo đức cách mạng, có phẩm chất chính trị trong sáng, gương mẫu tận tuỵ với công việc được phân công để phục vụ công dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí bí thư Chi bộ kết luận buổi sinh hoạt, đã đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung thảo luận của đảng viên chi bộ rất chu đáo, đúng trọng tâm của chủ đề, có lý luận giữa tư tưởng về phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp. Đồng thời, đề nghị đảng viên trong chi bộ tiếp tục cần nghiên cứu nhiều hơn chuyên đề năm 2023 để áp dụng xây dựng văn hoá công sở, xây dựng quê hương Quảng Ngãi, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn./.

Nguyễn Đăng Thương

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1813

Tổng số lượt xem: 1228830

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi