Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi

11/06/2024 10:04    41

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 682/QD-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các Phó chủ tịch Hội đồng gồm Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phụ trách lĩnh vực trẻ em.

Các Phó Giám đốc Sở Y tế; Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng Phòng Trẻ em, Bình đẳng giới và Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có nhiệm vụ: Quyết định phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (các chương trình, dự án vận động nhằm tăng trưởng, bảo tồn nguồn Quỹ; các chương trình hỗ trợ, tài trợ và các kế hoạch khác). Bảo trợ và tham gia vận động tài trợ nhằm phát triển nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Tham gia, thực hiện một số hoạt động hỗ trợ trẻ em theo kế hoạch và theo các chương trình, dự án của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Dũng Nguyễn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1757

Tổng số lượt xem: 1228822

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi