Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

23/02/2023 14:48    153

(Ảnh minh họa, nguồn http://quangngaitv.vn)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 617/UBND-NC ngày 21/02/2023 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023

Theo Công văn, trong năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được nâng lên, tỷ lệ giải quyết đơn thư vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân đã được công bố, tình trạng ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới tiếp công dân vẫn còn xảy ra; chưa có giải pháp hữu hiệu để gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác theo dõi, đôn đốc sau tiếp công dân, xử lý đơn vẫn là khâu yếu; công tác dự báo, nắm tình hình, nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, phức tạp chưa kịp thời, thiếu chủ động.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ

Gắn công tác tiếp công dân thường xuyên với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật. Chú trọng giải quyết trực tiếp đơn của công dân thông qua công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở. Chú trọng việc phân loại, xử lý đơn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, không để ảnh hưởng thời hạn giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, tránh trường hợp do phân loại đơn không đúng dẫn đến thụ lý, giải quyết vụ việc không đúng thẩm quyền. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn. Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn do các cơ quan chuyển đến, thông báo kết quả hoặc tiến độ giải quyết cho các cơ quan chuyển đơn biết; đặc biệt theo dõi các vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp báo cáo về cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) lồng ghép trong các báo cáo định kỳ.

Hạn chế thấp nhất xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài

Thủ trưởng các cơ quan hành chính quan tâm thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đảm bảo nội dung trong các quyết định, kết luận vụ việc; chú trọng tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kết hợp với việc giải thích, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật để người khiếu nại tôn trọng, chấp hành kết quả giải quyết của người có thẩm quyền, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, có sự quan tâm của dư luận; trường hợp có vướng mắc thì kịp thời tham vấn cấp trên để định hướng xử lý vụ việc. Hạn chế thấp nhất xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, không được xử lý, giải quyết gây bức xúc cho người dân dẫn đến phát sinh vượt cấp hoặc tố cáo người giải quyết; đảm bảo đạt tỷ lệ từ 85% trở lên đối với các vụ việc mới phát sinh.  Tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp dưới giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm để khắc phục ngay, hạn chế tối đa quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật thi hành còn sai sót dẫn đến khi cấp trên kiểm tra lại mới phát hiện, yêu cầu sửa chữa hoặc hủy bỏ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, xem đây là một biện pháp để phát hiện kịp thời những thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ việc để áp dụng biện pháp xử lý, khắc phục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Chú trọng bố trí cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; cần đào tạo, bồi dưỡng, phân công công chức có kinh nghiệm nghiệp vụ chủ trì, tham mưu giải quyết.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định, kết luận

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo, bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp mình, ngành mình, tránh tình trạng để công dân bức xúc phát sinh tố cáo người có thẩm quyền không kịp thời tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng các vụ khiếu nại đã các quyết định giải quyết nhưng công dân tiếp tục khởi kiện ra Tòa án bị hủy quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp

Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại địa phương theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Báo cáo kết quả tham mưu, chỉ đạo xử lý, giải quyết từng vụ việc cụ thể trong các báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; tập trung giải quyết những vướng mắc, bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,....

Dũng Nguyễn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1961

Tổng số lượt xem: 1228805

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi