Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN


Công văn Triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh: /documents/323747/22156882/CV+huong+dan+doanh+nghiep+thuc+hien+Thang+hanh+dong+ATVSLD+nam+2024.pdf/4741210e-69dd-4750-a2ae-95cb31e5d89d 04/04/2024

Thực hiện Công văn số 3246/LĐTBXH-VL ngày 24/9/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho chuyên gia lao động kỹ thuật, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng người lao động nước ngoài biết và thực hiện

/documents/323747/12182546/New+folder.rar/2dc644ac-f77f-4d71-bac8-6368bedf3c90

06/10/2021

Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh (Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg)

/documents/323747/11639372/HUONGAN+NQ+68.rar/79571d17-a62d-4cce-9802-e962f9d3a033

19/07/2021

Hướng dẫn xây dựng dự toán 2021 và kế hoạch TC 03 năm 2021-2023 (Kinh phí Trung ương) /documents/323747/9189779/FILE.rar/ 24/07/2020

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1892

Tổng số lượt xem: 1228770

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi