Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

03/01/2023 13:48    252

(Ảnh minh họa)

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2023.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN

Theo Kế hoạch, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình.  Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTNTC đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTNTC.

Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018 và 100% các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản mật không được công khai theo quy định) trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khai thác khoáng sản; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư; các dự án có nguồn vốn nhà nước; quản lý tài chính, tài sản công; tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm cán bộ,... Thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn. Tiếp tục thực hiện đảm bảo quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ theo quy định. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập

Phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh; kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý đúng quy định của pháp luật những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng; kịp thời chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Kịp thời phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng và những hành vi khác vi phạm pháp luật PCTN; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện quy chế phối hợp để trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin về PCTN; để kịp thời thu hồi tiền, tài sản, vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng; xử lý nghiêm những cán bộ không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng; báo cáo kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh,...

Dũng Nguyễn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1820

Tổng số lượt xem: 1228838

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi