Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị quán triệt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 nội dung 02 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20/05/2024 08:44    119

Đ/c Nguyễn Thị Ánh Lan, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

Chiều ngày 17/5/2024, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung 02 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Lan, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì, cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và trực tiếp quán triệt các nội dung tại Hội nghị.

Tại hội nghị quán triệt, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được nghe báo cáo viên phổ  biến, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung 02 tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh báo cáo tại Hội nghị

(Quang cảnh Hội nghị)

(Quang cảnh Hội nghị)

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị các cấp ủy, chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ  Sở cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Từng cấp ủy, chi bộ tiếp tục phổ biến và nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2024 và nội dung 02 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (đối với những đảng viên vắng mặt vì lý do khách quan).

- Tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, bám vào nội dung chủ điểm sinh hoạt hàng quý để triển khai thực hiện, nội dung cần gắn với việc xây dựng Đảng, gắng với việc giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, gắng vào chức năng, nhiệm vụ của từng  phòng, từng đơn vị để triển khai thực hiện.

- Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2024 của cá nhân, xem đây là nội dung quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cuộc họp tại đơn vị cần tiếp tục lồng ghép, quán triệt để cho cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện tốt các nội dung cốt lõi của các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc. Tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước; làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước./.

Phạm Thị Hương

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1809

Tổng số lượt xem: 1228845

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi