Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả triển khai thực hiện về cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội (CSDL BTXH) và thực hiện đăng ký, giải quyết chính sách bảo trợ xã hội

06/06/2024 07:12    47

Tính đến thời điểm hiện nay có 04/13 huyện hoàn thành cập nhật thông tin theo CCCD vào cơ sở dữ liệu; tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 771 đối tượng thiếu số CCCD/ĐDCN (bao gồm các trường hợp không có CCCD/mã định danh hoặc có CCCD/mã định danh nhưng không đủ 12 số), 22 đối tượng không tìm thấy thông tin, 689 đối tượng lệch thông tin. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác định thông tin, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội theo quy định và dự kiến sẽ hoàn thành nội dung này trước tháng 7/2024.

Về việc đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến tại dvcbtxh.molisa.gov.vn: Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đã kết nối theo phương thức 02 chiều giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến; đồng thời Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị các địa phương đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến tại dvcbtxh.molisa.gov.vn. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 03/13 huyện đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến tại dvcbtxh.molisa.gov.vn (huyện Nghĩa Hành, huyện Mộ Đức, đối với huyện Ba Tơ có một số xã giải quyết chính sách tại dvcbtxh.molisa.gov.vn và một số xã giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh).

Kết quả thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm tháng 05/2024: Kết quả thực hiện đến tháng 05/2024, toàn tỉnh chỉ có 43.973/86.504 đối tượng có tài khoản của người thụ hưởng, người giám hộ, tài khoản ủy quyền chiếm tỷ lệ 50,83%;  Kết quả chi trả tiền trợ cấp BTXH qua tài khoản đến tháng 05/2024: Toàn tỉnh có 43.018/86.504 đối tượng được chi trả qua tài khoản, tỷ lệ đối tượng chi trả qua tài khoản đạt 49,73%, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiều văn bản đồn đốc thực hiện. Bên cạnh các huyện đạt tỷ chi trả qua tài khoản tương đối tốt tuy nhiên còn một số địa phương tỷ lệ chi qua tài khoản còn rất thấp, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Chỉ thị 21/CT-TT ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chi trả qua tài khoản 100% cho đối tượng thụ hưởng, người giám hộ, người được ủy quyền đã có tài khoản./.

Nguyễn Thị Hoà

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1966

Tổng số lượt xem: 1228798

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi