Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS trong năm 2024

07/05/2024 16:34    43

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn chỉ đạo việc khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2024.

Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi có tổng điểm đạt được: 87,37/100 điểm (tăng 1,30 điểm so với năm 2022, năm 2022 đạt 86,07 điểm), trong đó: Điểm Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định: 61,59/68 điểm (điểm tự đánh giá: 62,3886/68 điểm). Điểm khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS): 8,03/10 điểm (tăng 0,18 điểm so với năm 2022; năm 2022 đạt 7,85 điểm). Điểm điều tra xã hội học (XHH) về tác động của CCHC: 17,74/22 điểm. Xếp hạng: 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (giữ nguyên thứ hạng so với năm 2022).

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi đạt 8,03/10 điểm, bằng 80,31%, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố; tăng 0,18 điểm, tăng 03 bậc so với năm 2022  (năm 2022 xếp 49/63).

Qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2023 tại 02 Báo cáo kèm theo Quyết định số: 273/QĐ-BNV, 272/QĐ-BNV ngày 10/4/2024 của Bộ Nội vụ; chủ động nghiên cứu, có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần về cải cách hành chính và các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành chủ trì, phụ trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phân tích, đánh giá và làm rõ nguyên nhân giảm điểm, giảm bậc trên các lĩnh vực về cải cách hành chính; đồng thời nghiên cứu các kiến nghị tại Quyết định số: 273/QĐ-BNV, 272/QĐ-BNV ngày 10/4/2024 của Bộ Nội vụ, từ đó đề xuất và có văn bản triển khai các giải pháp, nội dung công việc cụ thể để khắc phục và nâng cao đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số bị trừ và thứ hạng thấp.

Dũng Nguyễn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1794

Tổng số lượt xem: 1228824

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi