Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

03/01/2023 07:14    167

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế (27/5/2022- Nguồn Internet)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 kèm theo Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2023).

Quy chế này quy định trách nhiệm, mục đích, nguyên tắc, nội quy, quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính của UBND các cấp, các sở và tương đương, cơ quan thuộc sở và cấp tương đương, cơ quan thuộc UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích đối thoại nhằm công khai, minh bạch hồ sơ vụ việc, tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giải quyết khiếu nại; làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, người bị khiếu nại, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về vụ việc giữa các bên và hướng giải quyết khiếu nại; trao đổi, giải thích trực tiếp nhằm tạo ra sự thống nhất nhận thức quy định của pháp luật, đồng thuận giữa các bên trong phương án giải quyết vụ việc trên cơ sở tôn trọng thực tế khách quan, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật, có tính khả thi và hướng đến kết thúc vụ việc trên thực tế.

Quy chế này quy định cụ thể về các trường hợp phải tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại. Trách nhiệm chủ trì đối thoại, giải quyết khiếu nại là Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Thủ trưởng các cơ quan hành chính, phải trực tiếp chủ trì đối thoại với người khiếu nại.

Nguyên tắc đối thoại là phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai minh bạch, trên tinh thần hợp tác; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Việc đối thoại phải tuân theo quy định của pháp luật; quy trình, nội quy đối thoại quy định trong Quy chế này; người tham gia đối thoại chịu trách nhiệm về tính chính xác về nội dung trình bày, tính hợp pháp của tài liệu cung cấp.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định cụ thể về phương thức tổ chức đối thoại, về công tác chuẩn bị, thành phần tham gia, nội quy đối thoại, quy trình đối thoại./.

Phạm Thị Hương

Tài liệu đính kèm: QD 53.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1888

Tổng số lượt xem: 1228813

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi