Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tăng cường chỉ đạo thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

11/06/2024 09:20    40

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 2392/ BLĐTBXH-VPQGGN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Theo đó, căn cứ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) trong 04 tháng đầu năm 2024 của các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

            Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn nghiên cứu, thực hiện quy định mới và các văn bản của Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, trả lời kiến nghị của địa phương trong thực hiện Chương trình, gồm: Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Cẩm nang cơ chế chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 (Phần 3) do Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cập nhật.

            Rà soát, ban hành đầy đủ văn bản triển khai thực hiện Chương trình theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2023. Tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền được phân cấp các nội dung quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 như: Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp... Rà soát, ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình như: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2024; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của địa phương.

            Chỉ đạo việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ, giải ngân vốn thực hiện Chương trình. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình năm 2024 theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 87/LĐTBXH-VPQGGN ngày 08/01/2024 về việc triển khai thực hiện Chương trình năm 2024 và Công văn số 747/BLĐTBXH- VPQGGN ngày 27/02/2024 về việc thông báo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Chương trình. Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao đúng quy định và đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 111/2024/QH15 (bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương). Trong phân bổ ngân sách địa phương ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương.

            Hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai; bám sát tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân của từng tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình (bao gồm vốn giao năm 2024 và vốn được chuyển nguồn sang thực hiện năm 2024). Có giải pháp quyết liệt thúc đẩy việc giải ngân vốn; bảo đảm hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải ngân 100% vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Dũng Nguyễn

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1790

Tổng số lượt xem: 1228836

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi