Truy cập nội dung luôn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

02/01/2024 08:41    82

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Có Thông báo kèm theo

Tài liệu đính kèm: TBAO-LICHTCD năm 2024 của SLĐ-TBXH..pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1969

Tổng số lượt xem: 1228787

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) - 3.822.705 | Fax: 3.822.705 | Email: sld@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi